Anasayfa Genel Yünsa, Enerji Verimliliği Çalışmalarıyla Sektöre Öncülük